Veelgestelde vragen

Vragen over verkoop

Door te gaan naar de pagina ‘aanmelden’ op deze site. Hier kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief en maak je direct een persoonlijk account aan. Via dit account kun je als de verkoop gestart is, je direct inschrijven voor het appartement van jouw voorkeur.

De online verkoop is gestart op 9 mei om 12:00 uur. Bekijk nu het aanbod en download de verkoopdocumenten. De inschrijving liep tot 23 mei 09:00 uur, maar je kunt je nog als reservekandidaat opgeven.

De eerste stap is door je in te schrijven via de pagina ‘aanmelden’ op deze site. Je maakt daar een persoonlijk account aan voor DUET te Nieuw-Vennep. Zodra de appartementen in verkoop zijn kun via dit account door middel van het digitale inschrijfformulier in je account je voorkeur voor een appartement aangeven. Mocht je al een account hebben, dan log je bij de start verkoop in, in jouw persoonlijke account, je opent het digitale inschrijfformulier en schrijft in. Via nieuwsbrieven verneem je van ons wanneer de appartementen in verkoop gaan.

Alle verkoopstukken zijn bij de start verkoop ook terug te vinden op de website.

Nee, er is sprake van vrije verkoop.

Het plan bestaat uit 42 koopappartementen.

Ja, bekijk nu het aanbod en de prijslijst.

Bekijk de verkoopprocedure bij de verkoopdocumenten.

De verkoopstukken zijn nu te downloaden: https://www.wonen-in-duet.nl/downloads/

      Dit zijn de informatieve stukken die je kunt downloaden:

  •             Prijslijst
  •             Flyer
  •             Technische omschrijving
  •             Situatietekening
  •             Plattegronden per woningtype
  •             Tekeningen per woningtype
  •             Toelichting inschrijving en toewijzing | verkoopprocedure

Poldermakelaars & Leopardi uit Hoofddorp en Hertog Makelaars uit Haarlem.

De appartementen zullen worden toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Bij meerdere gegadigden voor één appartement vindt de toewijzing plaats op basis van een random match, waarbij de ingevulde informatie en de financiële check (zie hiervoor ook de vraag: ‘Hoe weet ik of een appartement voor mij financieel haalbaar is?’) wordt meegenomen bij de toewijzing van de beste kandidaat.

Als de 1e voorkeurkeuze voor een woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

Let op: voor KoopStart appartementen gelden specifieke inkomensgrenzen. Zie de toelichting op de inschrijvingsprocedure: https://www.wonen-in-duet.nl/downloads/

Op 21 appartementen is de regeling van KoopStart van toepassing. Op de overige 21 appartementen is deze regeling niet van toepassing.

Op 21 appartementen is de regeling van KoopStart van toepassing. Op de overige 21 appartementen is deze regeling niet van toepassing.

Op 21 appartementen is de regeling van KoopStart van toepassing. De appartementen op basis van KoopStart zijn allemaal verkocht. Op de overige 21 appartementen is deze regeling niet van toepassing.

Kopen met KoopStart betekent dat je een woning koopt voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Timpaan verleent je namelijk een zogeheten 'koperskorting' in combinatie met erfpacht. Zodra je de woning doorverkoopt, betaal je de koperskorting aan Timpaan.

Meer informatie over KoopStart vind je op www.opmaat.nl

Er komen geen (huur)appartementen

Ja, DUET heeft een Facebookpagina. https://www.facebook.com/woneninduet

       Leuk als je ons volgt!

      Wil je echt als allereerste op de hoogte gebracht worden van de ontwikkelingen zoals start verkoop, exacte prijzen, enz.

      Schrijf je dan in via de pagina ‘aanmelden’ op deze site.

Vragen over het dorp / de wijk

Je vindt de locatie hier:  https://goo.gl/maps/RA1m6nFAoeYVdbke6

Het gehele terrein blijft in eigendom van de Vereniging van Eigenaars DUET en toegankelijk voor de bewoners en haar bezoekers.

Er worden circa 54 stallingsplaatsen gerealiseerd op het terrein.

Vragen over de appartementen

Er komen 42 koopappartementen in 2 verschillende afmetingen.

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Bij een project dat nog in ontwikkeling is, zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie, aangeduid als ca (circa). Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Om een woning op jouw naam te krijgen moet je overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en notariskosten betalen. Een woning die nog gebouwd moet worden koop je Vrij Op Naam (v.o.n.). Vrij op Naam betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht betaalt.

Er is een gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond.

De appartementen worden BENG (bijna energie neutrale gebouwen) opgeleverd. Daarmee voldoet de woning aan de door de overheid vastgestelde norm BENG. Door toepassing van gevel-, vloer-, en dakisolatie en door energiezuinige installaties wordt aan deze normstelling voldaan. Zo wordt er gebruik gemaakt van een warmtepomp, PV-panelen en beschikt de woning over WTW (warmte terug winning) ventilatiesysteem.

Ja, de appartementen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Een warmtepomp met thermische panelen zal het appartement voorzien van warmte en warm tapwater.

Er zit geen keuken in de woning en er is ook geen stelpost opgenomen.

Ja, er zit standaard sanitair en geen tegels, is een andere materiaal (badkamer) in de woning.

Zie hiervoor de technische omschrijving. De technische omschrijving is vanaf start verkoop te downloaden bij de verkoopstukken.

Ja deze is beschikbaar bij de start van de verkoop. En te downloaden bij de verkoopstukken.

De aansluiting op het glasvezelnet of kabelnet (het abonnement) dien je zelf aan te vragen. Aansluitingen voor elektra en water worden door de regionale netbeheerder verzorgd. Ook Ziggo en Reggefiber (indien van toepassing) zorgen voor een aansluiting tot in de meterkast.

Overeenkomsten, vergunningen en financiële haalbaarheid

De grond koop je via de koopovereenkomst die je aangaat met de ontwikkelaar. Met de aannemer sluit je een aannemingsovereenkomst af. De aannemer is de partij die de appartementen bouwt.

De inhoud van de overeenkomsten neemt de makelaar met je door tijdens het optiegesprek. Besluit je over te gaan tot koop, teken je de overeenkomsten digitaal. Op dat moment ben je officieel een overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar en de aannemer.

Een koopovereenkomst teken je als je een nieuwbouwwoning koopt waarvan de bouw nog moet starten. Met deze overeenkomst koop je de grond waarop de woning komt te staan. In de overeenkomst worden alle afspraken tussen jou en de ontwikkelaar (verkoper) vastgelegd. De nieuwbouwmakelaar neemt de overeenkomst met je door. Als alles duidelijk is, teken je de koopovereenkomst. Dat kan digitaal of op het kantoor van de makelaar.

In een aannemingsovereenkomst worden de afspraken tussen jou en de aannemer vastgelegd. Met het tekenen van de aannemingsovereenkomst geef je als koper opdracht aan de aannemer je woning te bouwen. Deze overeenkomst teken je tegelijkertijd met de koopovereenkomst. Samen wordt dit ook wel eens de koop- aannemingsovereenkomst genoemd. De nieuwbouwmakelaar neemt de aannemingsovereenkomst met je door. Als alles duidelijk is, teken je. Dat kan digitaal of op het kantoor van de makelaar.

Naast dat er een vastgesteld voorverkooppercentage verkocht moet zijn, dienen vergunningen te zijn afgegeven zoals de omgevingsvergunning en er moet plangoedkeuring zijn afgegeven door de garantieinstelling. Daarnaast dient de grond bouwrijp te zijn.

Je kunt een vrijblijvende afspraak (van ca. 30 minuten) inplannen bij de Rabobank, of een eventuele andere financierder. Zie hiervoor de link vermeld in het tabblad financiering

Na afloop ontvang je het ‘Orientatierapport Lenen en Wonen’ als pdf-document. Dit document dien je, wanneer de verkoop is gestart, up te loaden bij je inschrijfformulier. Het is niet verplicht om de check bij de Rabobank te doen, maar wel makkelijk en snel. Een financieringsverklaring dient te allen tijde door een erkend financieel adviseur gedaan te worden. Het verplicht je nergens toe.

Zodra opschortende voorwaarde zijn vervallen en de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte (leveren van de grond/vestigen van erfpacht) en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra je verneemt dat de akte gepasseerd kan worden. Je voorkomt dan ook dat je transportrente moet betalen. Je moet rente gaan betalen als je hypotheek nog niet rond is als de akte wordt gepasseerd (de grond/het erfpacht aan jou geleverd wordt).

In een bestemmingsplan staat of het gebied bestemd is voor woningen, kantoren of bedrijven. Ook staat er in waar gebouwd mag worden, waar groen komt en hoe de wegen lopen. Op basis van het bestemmingsplan werkt de ontwikkelaar zijn ideeën voor de buurt of wijk uit. Iedereen moet zich aan de regels houden in het bestemmingsplan. De gemeente checkt of dit gebeurt.

Nee nog niet, naar verwachting begin derde kwartaal 2023.

Een omgevingsvergunning is nodig als er woningen/appartementen gebouwd worden die mogelijk tot last zijn voor mens en milieu. De ontwikkelaar vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Deze vergunning moet zijn verleend, voordat er gebouwd mag worden. Als de vergunning verleend is, zeggen we dat de vergunning ‘onherroepelijk’ is. Het onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning is een van de opschortende voorwaarden in de koop- en/of aannemingsovereenkomst.

Nee nog niet, naar verwachting begin derde kwartaal 2023.

Een garantie- en waarborgregeling geeft jou de zekerheid dat je huis/appartement wordt gebouwd en dat eventuele gebreken verholpen worden. Heel belangrijk dus als je een nieuwbouwhuis koopt. Want wat als de aannemer failliet gaat en/of hij zijn afspraken niet kan nakomen? Dan is het fijn om te weten dat dit in ieder geval voor de bouw van jouw huis geen gevolgen heeft. De aannemer die je huis bouwt is aangesloten bij een Garantie- en Waarborginstantie. Deze instantie vangt het risico op en zorgt ervoor dat je huis toch wordt gebouwd.

Het plan wordt uitgevoerd onder Woningborg garantie- en waarborgregeling.

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat je dit goed afstemt met de projectnotaris. De projectnotaris bij DUET is GVON uit Hoofddorp.

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Krijg je de hypotheek niet rond, dan kun je binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. Je kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 1 afwijzing van een geldverstrekker.

Ja dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning.

Als je een nieuwbouwhuis koopt, betaal je de aannemer in termijnen voor de bouw. Stap je in als de bouw is gestart, dan zijn er dus al kosten gemaakt. De aannemer heeft de termijnen voor je voorgeschoten. Over deze termijnen moet je bouwrente betalen. In de aannemingsovereenkomst staat precies hoe de termijnen verdeeld zijn en wat het rentepercentage is. Deze bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is (over het algemeen) wel fiscaal aftrekbaar.

Om zeker te weten dat jij je bij start verkoop inschrijft op de bouwnummers die financieel bij jou passen, vragen we je om nu alvast een financiële check te doen. Zo kunnen we na de toewijzing snel door met de verkoop. Het voordeel hiervan is dat het project eerder gebouwd kan worden en jij eerder in je droomhuis woont!

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als je een appartement koopt, ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE moet zorgen voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw. Bijvoorbeeld de gevel, groenvoorzieningen, parkeerterrein en het dak.

Ja alle appartementen hebben met de VvE te maken.

Ja, je bent automatisch lid van de VvE. Je kunt dit lidmaatschap niet opzeggen. Alleen als je de woning / appartement verkoopt ben je niet langer lid van de VvE.

De VvE wordt opgericht door de notaris op moment van passeren van de splitsingsakte.

Het bestuur van de VvE wordt gekozen dan wel benoemd door de leden, de eigenaren, van de VvE.

De indicatieve kosten per maand zijn € 120,- per appartement.

Planning

De verkoop is gestart in mei 2022.

Dit is onder andere afhankelijk van het vervallen van de opschortende voorwaarden zoals het verkoopresultaat en afgifte omgevingsvergunning.

Dit is afhankelijk van de voortgang van de verkoop en de start van de bouw.

Nee, deze appartementen zijn speciaal voor DUET ontworpen.